ניהול פרוייקטים בבנייה

 

בחברת א. טל ניהול ובנייה בע"מ מקפידים על חשיבות יתרה לתהליכי עבודה נכונים.

 

תהליכי עבודה נכונים יובילו לשביעות רצון הלקוח ותוצר מוגמר ברמה הגבוהה ביותר הן מבחינה טכנית והן מבחינה וויזואלית.

 

 

לפני תחילת הביצוע יש לשים דגש על שלב התכנון:

 

 1. בדיקה שאכן התכניות תואמות את צרכיו של הלקוח  הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אופרטיבית.
 2. אישור תכניות למכרז ולביצוע ביחד עם המתכנן והמזמין.
 3. קביעת לוח זמנים לסיום שלב התכנון כולל מפרטים וכתב כמויות במקרה הצורך.
 4. תיאום עריכת החוזים מול הקבלנים השונים מול היועץ המשפטי של המזמין
 5. הכנת אמדן תקציבי ולוח זמנים לביצוע בפועל
 6. הכנת המכרזים השונים אל מול הקבלנים השונים.
 7. בניית רשימת קבלנים בתיאום עם המתכנן והמזמי

 

 

 1. ניתוח הצעות הקבלנים ועריכת טבלת השוואה.
 2. הכנת חוות דעת מקצועית ביחס להצעות הקבלנים.
 3. ניהול משא ומתן עם הקבלנים בהשתתפות המזמין.
 4. עריכת הצד המנהלי והטכני של החוזים עם הקבלנים, בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
 5. עדכון האומדן התקציבי בהתאם לחוזים שיחתמו עם הקבלנים.

 

 

 1. ניהול הקבלנים באתר הבנייה
 2. פיקוח צמוד באתר הבנייה
 3. תיאום בין הקבלנים השונים.
 4. עבודה מקצועית שוטפת מול המתכננים והיועצים
 5. פיקוח על עבודות המבוצעות בהתאם למפרט הטכני ותוכניות העבודה האדריכליות.
 6. בדיקה ואישור חשבונות קבלנים וספקים
 7. בקרת איכות החומרים.

 

 

בסוף התהליך יקבלו הלקוחות תיק פרויקט הכולל:

 

 1.  עותקים רשומים וקבצים של התוכניות האדריכליות ותוכניות הביצוע של המערכות העיקריות בפרויקט. 
 2.  האישורים הנדרשים ע"י הועדה לתכנון ובנייה
 3.  ריכוז של תעודות אחריות.
 4.  ריכוז מפרטים טכניים, והוראות הפעלה ותחזוקה של המערכות השונות.
 5.  רשימת טלפונים של הקבלנים והספקים השונים שהשתתפו בהקמת המבנה.
 6.  תמונות תיעוד הפרויקט לאורך כל תקופת הבנייה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

050-400-12-13