פרוייקטים - שכונות / בניינים

 
 

 שכונה אשר מנוהלת בצורה נכונה תציג השקפת עולם עיצובית בסגנון דומה לבתים באותה שכונה .

 

 בניית שכונת מגורים הומגנית מתייחסת גם לעבודה בבתים עצמם וגם עבודות בפיתוח כלל השכונה.

 

בניהול ופיקוח על הקמת שכונת מגורים אנו מתייחסים לגורמים שאינם מופיעים בבנייה הפרטית כגון:

 

  • תשתיות ציבוריות (ביוב, קווי חשמל, כבישים, מדרכות וכו')
  • יש לעצב את הבתים בשכונה באופן הומגני
  • תכנון ופיתוח נופי שכונתי
  • סנכרון בין הבנייה הפרטית לבנייה הציבורית

 

 

050-400-12-13